Governing Council
GOVERNING COUNCIL 2016-18
PRESIDENTSECRETARY
J. Ramesh Kamath
Mob: 9142079345
D. Shantharam Nayak
Mob: 9633017715
M Krishnanand Kamath
Vice President
Ajith Gopinath Naik
Joint Secretary
U. Krishnakumar. Rao
Treasurer
GOVERNING COUNCIL MEMBERS 2016-18
K Surendra Rao
Editor Of Saraswath Vani
CA G Santhosh Pai
B Prabhakar Kamath
U Gokuldas Maller
V. Damodar Naik
G. Prabhakar Kamath
P. Devananda Rao
B. Ramadas Shenoy
N Arun Maller
S Sai Giridhar
GOVERNING COUNCIL 2014-16
PRESIDENTSECRETARY
J. Ramesh Kamath
Mob: 9142079345
D. Shantharam Nayak
Mob: 9633017715
Dr..G.R. Jayakumar
Vice President
U. Krishnakumar. Rao
Treasurer
Ajith Gopinath Naik
Joint Secretary
GOVERNING COUNCIL MEMBERS 2014-16
K Surendra Rao
Editor Of Saraswath Vani
CA G Santhosh Pai
M Ravinath Naik
B Prabhakar Kamath
D Sudhakar Baliga
P N Gokulnath Rao
M Ganesh Kamath
P Sukesh Prabhu
M Krishnanand Kamath
U Gokuldas Maller
VANITHA VIBHAG
PRESIDENTSECRETARY
Archana N Kamath
Sujatha S Bhat
Members
Suchitha B Kamath
Rajkumari V Naik
Latha Bhanukumar Settu
Dhanalakshmi V Maller
Geetha Kiran Hegde
YUVAK VIBHAG
PRESIDENTSECRETARY
Sarvotham S Prabhu
Rajesh N Rao
Members
Pramod S Pai
Sooraj M Prabhu
Sasidhar D Naik
N Bharathkumar Pai
Krishnanand Kamath
VIDHYARTHI VIBHAG
PRESIDENTSECRETARY
Adarsh Ajith Naik
Monisha P Prabhu
Members
Kavya Krishnakumar
Meghna Kamath P
Atul Kamath R
Sidharth Naik G
Vignesh K Kamath